logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 4 z dnia 21 kwietnia 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Przebudowa części obiektu ARENA Gliwice”

pobierz pdf

Komisja Przetargowa informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy rozpatrywanego zadania.

Komisja Przetargowa dziękuje wszystkim Oferentom za udział w przetargu.