logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 4 z dnia 26 marca 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania „Dostawa, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 1

Zamawiający w formularzu (tabela z cenami – ostatnia kolumna) oczekuje podania wartości jednostki wewnętrznej (1 sztuki).

Pytanie jednak czy ma być podana wartość jednostki wewnętrznej za serwis w okresie 5 lat, za dostawę i montaż czy też sumarycznie za obie usługi dla jednej jednostki wewnętrznej?

 

Odpowiedź 1

Zgodnie z formularzem ofertowym, w której należy podać wartość jednostki wewnętrznej za dostawę i montaż ( 1 szt ).

Wartość usługi serwisowej należy podać sumarycznie za wszystkie urządzenia, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, zakładając iż będą zamontowane we wszystkich pomieszczeniach określonych w przetargu.

Podział cenowy w przypadku nie wykonania jednostki wewnętrznej będzie ustalany z Oferentem na dalszym etapie przetargu.

Komunikat nr 4