logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 4 z dnia 9 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 21

„W załączonej do przetargu dokumentacji jest opinia geotechniczna dotycząca strefy parkingów, natomiast brak takiej dokumentacji dla strefy dróg dojazdowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji hydro-geologicznej lub geotechnicznej dla zakresu drogowego.

Odpowiedź

Dokumentacje geotechniczne zostały umieszczona na stronie Internetowe Zamawiającego jako załączniki do niniejszego komunikatu.

 

Załączniki:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA POD BUDOWĘ DWÓCH PARKINGÓW DLAWEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA POD BUDOWĘ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO, CHODNIKÓW WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIĄ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POMPOWNIAMI, ELEKTROENERGETYCZNĄ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, OŚWIETLENIA TERENU, KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, A TAKŻE PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓWWODYW GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ