logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 5 z dnia 3 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań 1 do 5

 

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 6

„Jak należy rozumieć punkt 8.2 w przedmiarach segmentów C i D (Kalkulacja własna – pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką), skoro zarówno w dokumentacji rysunkowej jak i opisie technicznym pozycja taka nie występuje? Czy dachówka jest w tym przypadku ewentualną propozycją zamienną zamiast pokrycia blachą z pkt 8.1?”

Odpowiedź 6

Pozycja 8.2 dotyczy ułożenia paraizolacji, na dachach nieodeskowanych dachówką ceramiczną – jest to formuła zamieszczona z normy kosztorysowej.

Pozycja ta zawiera zarówno materiał /paroizolację/ jak i samo ułożenie – robociznę – przyjęto odpowiedni współczynnik – stąd zapis kalkulacja własna .

Zastosowane w projekcie przekrycie dachu pokazane na rysunkach i w opisie technicznym str. 8, składa się z blachy trapezowej, izolacji paroszczelnej, izolacji termicznej, i membrany dachowej.

 

Pytanie 7

„W segmencie A i B ( górna część) przewidziany jest remont okien. Z uwagi na wysoki koszt naprawy według technologii podanej w opisie technicznym czy można alternatywnie zastosować wymianę na nowe okna z pcv lub innej konstrukcji?”

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza wymianę na nowe okna aluminiowe pod warunkiem zgodności z istniejącym podziałem, kształtem i wielkością  okien.

Zamawiający nie dopuszcza wymiany okien na PCV.

Pytanie 8

„Po czyjej stronie są demontaże istniejących instalacji wewnątrz obiektów oraz na zewnątrz (instalacja odgromowa)?”

Odpowiedź 8

Demontaże instalacji i zbędnych elementów wyposażenia są po stronie przyszłego Wykonawcy przebudowy, remontu i ich demontaż i usunięcie (z utylizacją – jeżeli to konieczne) należy ująć w cenie ofertowej.

Pytanie 9

„Czy przewidują Państwo opłaty za wynajem placu pod kontenery na czas budowy?”

Odpowiedź 9

Nie, Zamawiający udostępni teren bez dodatkowych opłat za wynajem placu pod kontenery na czas budowy.

Pytanie 10

„Po czyjej stronie jest odtworzenie napisu na bramie hangaru dużego?”

Odpowiedź 10

Po stronie Wykonawcy  Zadania 1 – Przebudowy Segmentu A

Pytanie 11

„Po odbyciu wizji lokalnej naszym zdaniem remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych powinien wynosić 100% a nie 30% tak jak zostało to założone w przedmiarze. Czy przewidują Państwo zwiększenie ilości?”

Odpowiedź 11

Podany w przedmiarze poziom 30% procentowy naprawy tynków należy przyjąć jako informację ze strony projektowej. Jeśli Ofert uznaje, iż jest to zbyt mała ilość, należy w ofercie przyjąć wartość wg decyzji Oferenta. Całość obiektu ma spełnić ten sam standard techniczny i jakościowy.

Pytanie 12

„Prosimy o załączenie zestawienia kompleksowego:

– stolarki okiennej

– stolarki drzwiowej

– bram

– stali zbrojeniowej

z podziałem na poszczególne segmenty A, B, C, D, E. W załączonej dokumentacji brak takiej informacji.”

Odpowiedź 12

W załączonej dokumentacji Projekt Wykonawczy  – Architektura ; znajdują się zestawienia stolarki, bram. Projektant opisał na zestawieniu stolarki lokalizację danych elementów. – rys. A37, A38, A39, A40, A41, a42, A43, A44, A45, A46.

Wykazy stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej znajdują się w Projekcie Wykonawczym – Konstrukcji – podzielono na segmenty.

Pytanie 13

„Prosimy o wskazanie, w którym miejscu w dokumentacji  projektowej znajduje się informacja dotycząca parametrów lameli szklanych, wymienionych w poz. 9.6 przedmiaru dla segmentu C”.

Odpowiedź 13

Specyfikacja lameli szklanych znajduje się w opisie architektury A3.2. – str.14. Wielkość, wymiary poszczególnych elementów znajdują się na rysunkach elewacji i kładach elewacji –  system dyli szklanych np. LINIT.

 

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac ma obejmować pozycja kosztorysowa (segment A poz. 60, segment B poz. 11.5)  dotycząca Remontu istniejącego przeszklenia w hangarze dużym i hangarze małym – w przedmiarze i dokumentacji brak informacji. Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu prac do wykonania”

Odpowiedź 14

Proponowany sposób wykonania zawarto w opisie architektury A2.4.12 str. 13. Możliwe obliczenie ilości na podstawie rysunków elewacji segmentu A i B.

Pytanie 15

„Prosimy o podanie  wymiarów i ew. rysunków poglądowych do wyceny na poniższe produkty- informacji o wymiarach brak w dokumentacji.

  • Dostawa i montaż szafek z płyt HPL (6szt.) RAL 7046, cokół + ławeczka, okładzina HPL Elegant Oak – pom. A 0.10
  • Dostawa i montaż szafek z płyt HPL RAL 7046, cokół + ławeczka, okładzina HPL Elegant Oak – strefa szatni – pom C.03 + C 1.2
  • Dostawa i montaż zabudowy z płyt HPL – strefa sklepik-recepcja-bufet”

Odpowiedź 15

Rysunki znajdują się w dokumentacji wykonawczej architektury rys. nr  A35, A 36. Przedstawione rozwiązania posiadają pełne wymiarowanie elementów oraz przykładowe do zastosowania materiały.

Pytanie 16

„Segment B pozycja 7.7 wykonanie zabezpieczenia dylatacji  ppoż. – prosimy o wyjaśnienie czego dokładanie dotyczy pozycja.”

Odpowiedź 16

Wg rysunków konstrukcji np. rysunek KB-08.