logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 6 z dnia 4 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań 1 do 5

 

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

 

Pytanie 17

„W przedmiarze dla segmentu A w punkcie 7.4 jest dostawa i montaż pomostu stalowego z krat pomostowych wys. 40mm. Zarówno w opisie technicznym jak i na rysunkach nie ma informacji o rodzaju materiału z którego kraty są wykonane; (stal zwykła, nierdzewna) ani też o  rodzaju ( kraty wciskane, zgrzewane itp.). Prosimy o uszczegółowienie parametrów i podanie ilości m2

Odpowiedź 17

Rozpatrywać z rysunkami konstrukcji i architektury  A14, A23 – podano powierzchnię i rodzaj kraty – krata typu Wema, ocynkowana –  materiał do zatwierdzenia na etapie realizacji z Projektantem.

pow. ok. 235 m2

 

Pytanie 18

„W przedmiarze dla segmentu A w punkcie 7.5 jest pokrycie pomostu blachami ryflowanymi. Brakuje informacji o grubości tych blach, rodzaju materiału (stal zwykła, nierdzewna).”

Odpowiedź 18

Rozpatrywać z rysunkami konstrukcji i architektury  A14, A23  – podano powierzchnię – – materiał do zatwierdzenia na etapie realizacji z Projektantem.

BLACHA RYFLOWANA, wzór diament, ocynkowana, gr. 1,5mm

pow. ok. 235 m2

Pytanie 19

„W  konstrukcji dachu przewidziany jest montaż blachy trapezowej. W opisie technicznym konstrukcji i na przekrojach architektonicznych jest to blacha T 150 natomiast w STWiOR oraz na rys. KA- 11  Hangar duży- mały jest to blacha trapezowa T 50. Proszę o wskazanie właściwej”

Odpowiedź 19

Zgodnie z rysunkiem i opisem konstrukcji KA-11

Segment A – blacha trapezowa T50,

Segment B – blacha trapezowa T130 ,

Segment C – blacha trapezowa T150,

Segment D – blacha trapezowa T150.

 

Pytanie 20

„Czy  Zamawiający dopuszcza następujące  rozwiązania alternatywne:

 

  1. Segment A ( duży hangar ) brama 50,00m x 9,00m

Zamiast przewidzianego remontu bramy hangarowej  – dostawa  i  montaż nowej bramy .

 

Montaż bramy zapewnia uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej oraz  wysokiej estetyki i niezawodności pracy.

Brama  harmonijkowa otwierana ręcznie, złożona z pionowych  paneli pokrytych blacha stalową  i wypełnionych samogasnącą,  bezfreonową  pianką  poliuretanową.

System uszczelniania pomiędzy panelami za pomocą uszczelek odpornych za zgniecenia i zużycie (z dodatkiem środka przeciwstarzeniowego), wykonanych z EPDM  w kolorze czarnym; w dolnej i górnej części bramy uszczelka szczotkowa wykonana z włosia nylonowego osadzona w profilu aluminiowym powlekanym.

Kolor poszycia  RAL7035, w poszyciu  przeszklenia ( ilość i wymiar do uzgodnienia) oraz 2 szt. drzwi ewakuacyjnych.

Sekcje bramy wyposażone w uchwyty umożliwiające ręczną obsługę wrót.

Tor dolny bramy wyposażony w  instalację odladzającą ( podgrzew) oraz odwadniającą.

 

  1. „Segment B ( mały  hangar ) brama 19,00m x 6,00m

Dostawa i montaż  bramy  harmonijkowej wyposażonej w napęd elektryczny.

Brama o parametrach podobnych jak brama w segmencie A, lecz wyposażona dodatkowo w napęd elektryczny  pracujący w trybie automatycznym.

 

Odpowiedź 20

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązania (punkt 1 i punkt 2)  przy spełnieniu wszystkich warunków technicznych wyszczególnionych w dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi aprobatami technicznymi o ile takowe są wymagane oraz gwarancją nie krótszą niż 5 lat od daty przekazania zadania i serwisem gwarancyjnym w tym okresie.

Cena rozpatrywanych bram winna być przedstawioną w załączniku pn. „Kosztorys ofertowy” .

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.