logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 7 z dnia 12 czerwca 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf
  1. Komisja Przetargowa informuję, iż zgodnie z SIWP (Rozdział  XII punkt 3)  obowiązującym ww. przetargu;  w dniu 7 czerwca 2018r. minął termin składania wniosków o wyjaśnienia, tak więc wnioski o wyjaśnienia jak wpłynęły lub wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
  2. Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z SIWP (Rozdział XII punkt 4) obowiązującym ww. przetargu; zmienia się termin udzielenia odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia z 15 czerwca 2018r. na 21 czerwca 2018r.
  3. Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z SIWP (Rozdział XII punkt 4 i Rozdział XVI punkt 1) obowiązującym ww. przetargu; zmienia się termin złożenia ofert z 21 czerwca 2018r. na 28 czerwca 2018r. – godz. 10:30.
  4. Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie SIWP (Rozdział XII punkt 4 i Rozdział XVI punkt 3) obowiązującym ww. przetargu; zmienia się termin jawnego otwarcia ofert z 21 czerwca 2018r. – godz. 12:00 na 29 czerwca 2018r. – godz. 12:00.