logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 7 z dnia 10 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 30

„Czy istnieje możliwość opróżnienia istniejących zbiorników z wody, zrzutem do istniejącej kanalizacji w obrębie ul. Dojazdowej i czy Zamawiający posiada uzgodnienia w tym zakresie z właścicielem sieci?”

Odpowiedź

Tak, istnieje techniczna możliwość zrzutu kontrolowanego wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w okresie bezopadowym z średnim przepływem.

Nie, Zamawiający nie posiada uzgodnienia z właścicielem sieci kanalizacji deszczowej tj. UM Gliwice.

W trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia zrzutu wody deszczowej zgromadzonej w zbiornikach (5x 1000m3) przedstawiając proponowany termin a odpowiedni Wydział UM Gliwice wskaże miejsce zrzutu, przepływ dopuszczalny i terminy.

 

Pytanie 31

„Czy zamawiający posiada „Decyzję Środowiskową” dla zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji teletechnicznych, której brak w załączonych do przetargu materiałach? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie”

Odpowiedź

Zamawiający posiada decyzje środowiskowe dla (a) budowy układu dróg wewnętrznych z sieciami  przynależnymi oraz (b) budowy trzech parkingów wraz z sieciami przynależnymi zamieszczone w Bazie Konkurencyjności i na stronie Internetowej Zamawiającego.

Ww. decyzje środowiskowe zostały wydane dla układu drogowego przekraczającego 1km dł. oraz kanalizacji powyżej 1km. Teletechnika jest w projekcie jedynie kanalizacją teletechniczną bez wypełnienia przewodami. Dostawcy usług teletechnicznych będą się instalować w  przygotowanej infrastrukturze.