logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 8 z dnia 10 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań 1 do 10

 

Komisja Przetargowa informuje, iż:

  1. podany w Ogłoszeniu (Baza Konkurencyjności ) i SIWP (strona Internetowa GAPR) termin złożenia ofert tj. 17 czerwca 2019 należy rozumieć jako

17 czerwca 2019 r. godzina 15:00,

tak więc napis na kopercie – w przypadku składania ofert w formie papierowej – należy zmienić z „  …. Nie otwierać przed 17 czerwca 2019r godz. 9:30” na „…. Nie otwierać przed 17 czerwca 2019r. godz. 15:00”

  1. z uwagi na ilość oraz rodzaj zadawanych pytań, Komisja Przetargowa przedłuża termin zapytań (obowiązuje forma pisemna) do dnia 11 czerwca 2019r. godzina 15:00. Po tym terminie wszystkie zgłoszone pytania pozostaną bez odpowiedzi.
  2. Odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 12 czerwca 2019r. godzina 15:00. Po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi.