logo unii

pl / en

BIP

Nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego – przedłużenie naboru do dnia 29 marca 2024

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko

Doradcy Zawodowego w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu – RCITT.

I. Miejsce wykonywania pracy: Gliwice / Rybnik / Żory / ewentualnie inne lokalizacje na terenie województwa śląskiego – do uzgodnienia

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, celem właściwego dopasowania potrzeb do zmieniającego się rynku pracy,
 • wsparcie uczestników w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji, z uwzględnieniem umiejętności niezbędnych do podniesienia kompetencji w sektorze zielonej gospodarki,
 • wsparcie uczestników w wyborze odpowiednich usług rozwojowych (szkoleniowa/ walidacyjna/ certyfikująca/ studia podyplomowe),
 • identyfikacja nabytych umiejętności lub kompetencji oraz wsparcie w walidacji i certyfikacji, w tym zachęcanie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass,
 • budowanie u uczestników motywacji do rozwoju umiejętności lub kompetencji albo nabycia kwalifikacji, w tym służących zwiększaniu zainteresowania kierunkami kształcenia i kwalifikacjami niestereotypowymi dla danej płci, zwłaszcza w zakresie STEM wśród kobiet oraz wsparcia ich kompetencji managerskich, podnoszenia ich aktywności ekonomicznej, jako odpowiedzi na wyzwania transformacji oraz zwiększaniu zainteresowania kompetencjami tzw. „miękkimi” (społecznymi) wśród mężczyzn.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe (doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego),
 • doświadczenie w postaci co najmniej 500 godzin doradztwa zawodowego, zrealizowanych w ciągu trzech ostatnich lat,
 • aktualna wiedza na temat rynku pracy (lub jego określonych sektorów), edukacji i szkoleń oraz źródeł wiedzy na ich temat, wiedza na temat idei uczenia się przez całe życie, kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i walidacji,
 • umiejętność tworzenia planów opartych na rozwoju kompetencji,
 • znajomość zasad i doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów biograficznych i behawioralnych,
 • posługiwanie się narzędziami diagnostycznymi (np. testami do badania predyspozycji, zainteresowań i umiejętności; narzędziami do oceny motywacji) i tam, gdzie to konieczne posiadanie uprawnień do ich stosowania,
 • posługiwanie się narzędziami do oceny poziomu kompetencji cyfrowych („Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” lub inne rekomendowane i udostępnione przez ministra właściwego ds. pracy, lub inne narzędzie służące ocenie kompetencji cyfrowych, będące w dyspozycji Doradcy),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy kategorii B.

IV. Szczegóły zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy / niepełny – do uzgodnienia,
 • praca przez cały okres trwania projektu (wstępnie od czerwca 2024r.), w dniach i godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta (w tym co najmniej 2 soboty w miesiącu),
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 29 marca 2024 r. osobiście lub pocztą na adres:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

lub przesłać mailem na adres:

rekrutacja@gapr.pl z dopiskiem:

nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego w DDSM–RCITT. 

Informacje dotyczące naboru:

 • Marzena Winek-Deka, tel. 530 993 079 lub
 • Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. 785 935 718.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

VII. Informacja dla kandydatów na cele dalszych rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  dla spółki GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, lub na adres e-mail rekrutacja@gapr.pl.

VIII. Prosimy o niepodawanie wieku, płci i nieprzesyłanie zdjęć. Niepełnosprawności takie jak ograniczenia w poruszaniu się, niedosłyszenie (lub też całkowita utrata słuchu – pod warunkiem umiejętności czytania z ust) czy niedowidzenie, nie mają żadnego wpływu na przyjęcie do pracy.

IX. Informacja o ochronie danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie gapr.pl oraz pod adresem e-mail: gapr@gapr.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod następującym telefonem i adresem e-mail: +48 784 800 250, iod@gapr.pl.
 1. Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Pana/Pani kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Panem/Panią odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam Pan/Pani przekazuje w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.
 4. Ma Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z tych praw proszę napisać do nas rekrutacja@gapr.pl.
 5. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.