logo unii

pl / en

BIP

Nabór na stanowisko Konsultanta/tki

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko

Konsultanta/tki w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu – RCITT.

 1. Miejsce wykonywania pracy: Rybnik / Żory

 

     2. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • praca w stacjonarnym Biurze Obsługi Klienta w Rybniku oraz w mobilnym (m. in. w Żorach), w dniach i godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta (w tym niektóre soboty),
 • informowanie o projekcie,
 • aktywne prowadzenie działań rekrutacyjnych,
 • aktywne promowanie Bazy Usług Rozwojowych,
 • wsparcie techniczne w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych dla uczestników projektu (założenie konta, zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługę rozwojową, itp.),
 • pomoc dla uczestników w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych na usługę rozwojową (szkolenie/walidacja/certyfikacja, studia podyplomowe),
 • weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych, kwalifikowalności uczestnika i kwalifikowalności usługi rozwojowej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu,
 • doradztwo w zakresie zakładania kont EuroPass oraz MojePortfolio,
 • obsługa mediów społecznościowych.

 

     3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia w realizacji projektów UE lub w pracy z klientem,
 • znajomość obsługi Bazy Usług Rozwojowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

    4. Szczegóły zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 0,5 etatu od maja 2024r. z możliwością zwiększenia do 1.0 etatu od lipca 2024r. (w zależności od pozyskania dofinansowania na realizację kolejnego projektu),
 • praca przez cały okres trwania projektu / projektów (do czerwca / grudnia 2026)
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

     5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie.

 

   6. Termin i miejsce składania dokumentów.

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 29 marca 2024 r. osobiście lub pocztą na adres:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

lub przesłać mailem na adres:

rekrutacja@gapr.pl z dopiskiem:

nabór na stanowisko Konsultanta w DDSM–RCITT.

 

Informacje dotyczące naboru:

 • Marzena Winek-Deka, tel. 530 993 079 lub
 • Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. 785 935 718.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

7. Informacja dla kandydatów na cele dalszych rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

 

„Wyrażam zgodę  dla spółki GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

 

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, lub na adres e-mail rekrutacja@gapr.pl.

 

8. Prosimy o niepodawanie wieku, płci i nieprzesyłanie zdjęć. Niepełnosprawności takie jak ograniczenia w poruszaniu się, niedosłyszenie (lub też całkowita utrata słuchu – pod warunkiem umiejętności czytania z ust) czy niedowidzenie, nie mają żadnego wpływu na przyjęcie do pracy.

 

9. Informacja o ochronie danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie gapr.pl oraz pod adresem e-mail: gapr@gapr.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod następującym telefonem  i adresem e-mail: +48 784 800 250, iod@gapr.pl. Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Pana/Pani kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 2. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Panem/Panią odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam Pan/Pani przekazuje w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.
 5. Ma Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z tych praw proszę napisać do nas rekrutacja@gapr.pl.
 6. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.