logo unii

pl / en

BIP

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-technicznych w Dziale Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami

pobierz pdf

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-technicznych

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-technicznych w Dziale Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami:

I. Miejsce wykonywania pracy: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • utrzymanie nieruchomości, wyposażenia we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz obiektów,
 • udział w planowaniu, organizacji i przebiegu inwestycji i remontów nieruchomości, napraw, konserwacji i modernizacji sprzętu,
 • przeprowadzanie konkursów ofert na wybór wykonawców,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi technicznej, prac remontowych, przeglądów nieruchomości i wyposażenia,
 • wydawanie warunków technicznych,
 • uzgadnianie z najemcami adaptacji w przedmiotach najmu,
 • przygotowywanie umów, aneksów, protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • sporządzanie pism z kontrahentami, urzędami, instytucjami,
 • przygotowywanie rozliczeń mediów, kalkulacji kosztów, analiz zobowiązań i należności.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budowlanym,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem nieruchomościami,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, urządzeń biurowych/konferencyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne SEP.

IV. Szczegóły zatrudnienia (co oferujemy):

 • umowa o pracę na pełny etat,
 • praca jednozmianowa,
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

V. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne (certyfikaty) prosimy składać do dnia 16 lutego 2024 r. osobiście lub pocztą na adres:
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko Specjalisty w dziale DIPZN.

Informacje dotyczące naboru: Wojciech Blaut, tel. 608023063 lub Magdalena Franków, tel. 792667467.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

VII. Informacja dla kandydatów na cele dalszych rekrutacji

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  dla spółki GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, lub na adres e-mail rekrutacja@gapr.pl.

VIII. Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie gapr.pl oraz pod adresem e-mail: gapr@gapr.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod następującym telefonem i adresem e-mail: +48 784 800 250, iod@gapr.pl.
 2. Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Pana/Pani kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku
  z chęcią zawarcia z Panem/Panią odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam Pan/Pani przekazuje w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez czas związany z okresem rekrutacji
  i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.
 5. Ma Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z tych praw proszę napisać do nas rekrutacja@gapr.pl.
 6. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.