logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o Planie Połączenia Spółek GAPR i V4ICT

pobierz pdf

Na podstawie art. 500 § 1 ksh Zarząd Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Zarząd V4ICT sp. z o.o. ogłaszają niniejszym Plan Połączenia V4ICT sp. z o.o. w Gliwicach z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach uzgodniony przez zarządy spółek w dniu 31.01.2020 r.

Zgromadzenia wspólników wyrażające zgodę na realizację Planu połączenia odbędą się dnia 10.03.2020 r.

Z dokumentem można zapoznać się w biurze Spółki lub pod następującym łączem Plan połączenia