logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o zamiarze połączenia spółek (art. 500 §2 ksh)

pobierz pdf

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Zarządy wyżej wskazanych spółek, działając na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) uzgodniły plan połączenia.

Plan został opublikowany w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, w myśl art. 500 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030).

 

Do pobrania:

Plan połączenia (główny)

Załącznik 1 – projekt uchwały NZW GAPR

Załącznik 2 – projekt uchwały NWZA ARL

Załącznik 3 – projekt zmian w umowie spółki GAPR

Załącznik 4 – ustalenie wartości majątku ARL

Załącznik 5 – ustalenie wartości majątku GAPR

Załącznik 6 – oświadczenie o stanie księgowym ARL

Załącznik 7 – oświadczenie o stanie księgowym GAPR

Załącznik 8 i 9 zawiera informacje objęte ochroną danych osobowych oraz stanowiące tajemnice handlową przedsiębiorstw. Są one dostępne do wglądu w siedzibach obu spółek, w godzinach pracy.

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Grunwaldzka 275

43-600 Jaworzno

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. W. Pola 16

44-100 Gliwice