logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży akcji

pobierz pdf

Zarząd Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do składania ofert odpłatnego nabycia kolejnego pakietu akcji spółki Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Rybniku.

Przedmiotem transakcji jest 3000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 17,09% kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Rybniku o wartości nominalnej 6,00 zł każda.

Ofertę nabycia akcji należy złożyć na piśmie w Biurze Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach w terminie nieprzekraczającym 16 grudnia 2016 roku, godzina 15.00. Decyduje data wpływu pisma do Biura Spółki.

Z dokumentami finansowymi Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębioczości S.A. można zapoznać się w Dziale Organizacyjno-Księgowym i Finansów Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w godzinach pracy Spółki.

Zarząd Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega możliwość odstąpienia od procedury zbycia pakietu akcji, o którym mowa powyżej, bez podania przyczyny.