logo unii

pl / en

BIP

Ogłoszenie zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Bojkowskie Pola obejmująca działki nr 221/43, 221/54, 221/70, 221/71, 221/72, 221/73, 221/74, 221/75, 221/76, 221/77, 221/78, 221/79, 221/80, 221/81, 221/82, 221/83, 221/84 o łącznej powierzchni 2,1514 ha ujawnione w księdze wieczystej nr GL1G/00134014/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: Nieruchomość).

Działki_221.70-221.84, 221.43, 221.54_ogłoszenie przetargu