logo unii

pl / en

BIP

Organizacja usługi konferencyjnej

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację usługi konferencyjnej, w trybie zapytania o cenę.

Dane techniczne:
Termin realizacji: 19-20.11.2014 r.
Ilość osób: ok. 40

Szczegóły zamówienia:

Dzień I – 19.11.2014 r.

•Organizacja uroczystej kolacji dla 40 osób (prosimy o dostarczenie 3 propozycji menu)

•Nocleg dla organizatorów 4 pokoje jednoosobowe (19/20.11.2014 r.)

Dzień II – 20.11.2014 r.
Zapewnienie 3 pomieszczeń w godzinach 7:00 – 11:00, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

•Sala konferencyjna dla 40 osób, ułożenie teatralne (rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, mazaki, papier) + przerwa kawowa jednorazowa dla 35 osób (kawa, herbata, słodkie ciasteczka, woda)

•Sala spotkań (stół krzesła dla max 8-10 osób)

•Sala na potrzeby spotkań brokerskich (ustawienie 6-8 stolików przy każdym po 4 krzesła oraz woda gazowana i nie gazowana na czas spotkań)

Wykonawca dostarczy ofertę cenową brutto wraz drogą elektroniczną na adres lszojda@gapr.pl lub osobiście do siedziby GAPR sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice do dnia 13 października 2014 r. do godziny 10:00.

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny (100%).

Faktura za realizację zamówienia zostanie wystawiona i wysłana na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.

W zakresie realizacji w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz.1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. 2007 Nr. 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie_o_cenę_een.pdf