logo unii

pl / en

BIP

Przetarg na usługi projektowe – Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące usług projektowych.

Zamówienie polega na wykonaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: UTWORZENIE GLIWICKIEGO CENTRUM EDUKACJI LOTNICZEJ.

Specyfikacje Istotnych Warunków Postępowania można odebrać w siedzibie Spółki w godzinach 8.00 – 16.00. Termin składania ofert upływa z 04.10.2017 o godz. 16.00.

Zamawiający określa następujące terminy wykonania dokumentacji:

do 25.10.2017 godz. 16.00 – projekt budowlany wraz z kosztorysem,
do 60 dni kalendarzowych od decyzji o uzyskaniu dotacji z RPO WSL 2014-2020 – projekt wykonawczy.
Postępowanie prowadzone jest według procedury przetargu nieograniczonego w oparciu o wewnętrzy regulamin Zamawiającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 272 264 oraz 32 339 31 10.

Projekt wynika z Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023.