logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFIII/ 1209 / 21 /W

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. publikuje informację o wyniku postępowania na realizację oceny biznesplanów:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty