logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zakup materiałów biurowych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymienioną poniżej usługę.

W związku z realizacją projektu „COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialnosć przedsiębiorstwa w ramach polityki regionalnej” w ramach Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, programu INTERREG IVC zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie ceny za materiały biurowe z poniższej specyfikacji.

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf