logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego- wykonanie robót rozbiórkowych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach,ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony, wg regulaminu zakupu towarów i usług  Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest – wykonanie robót rozbiórkowych w ramach realizacji zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach ul. Toruńska – I etap, z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie modernizacji  referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B)  wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej”.