logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
tel. (+48 32) 339 31 10, fax (+48 32) 339 31 17 ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Katowicach, obręb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 0,1022 i 0,0087 ha, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawane łącznie z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2. Działki ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze KA1K/00032900/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości te stanowią własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.

Szczegóły w załączniku.