logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych gadżetów projektowych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych gadżetów projektowych na potrzeby projektu oraz organizacji konkursu Innowator Śląska 2022 w ramach projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1