logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych dla projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa.

 

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy