logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na kalendarze na rok 2024

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kalendarze na rok 2024 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe kalendarze 2024 GAPR

Zał. 1 Formularz ofertowy