logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na kalendarze na rok 2025

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kalendarze na rok 2025 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zapytanie kalendarze 2025