logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na kreację i wyprodukowanie filmu promocyjnego

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kreację i wyprodukowanie filmu promocyjnego  zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym. Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do poniższego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy