logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „„Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w  zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na transformację w ramach Działania: FESL.10.17 – Kształcenie osób dorosłych FST Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe wg poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie materiały biurowe

Zał 1 Formularz ofertowy