logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych: notatników oraz toreb papierowych zgodnie z poniższą specyfikacją. Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do poniższego zapytania ofertowego. 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe