logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne – notatniki, długopisy, teczki

pobierz pdf


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wykonania oraz dostarczenia materiałów promocyjnych – notatników, długopisów, oraz teczek, dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1