logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne – roll-up

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania, wydruku i dostarczenia 1 roll-upa dla projektu PGI00129 COMPETE IN – Competitive territories through interationalisation: SMEs competitiveness in globalised regions.
Zamówienie zrealizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Europe.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy