logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na nagranie i emisję spotu radiowego

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej. z o.o. zaprasza do składania ofert ofert na nagranie i emisję spotu radiowego na potrzeby organizacji konkursu Innowator Śląska 2022 w ramach  projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme i budżetu państwa. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1