logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na nagranie i emisję spotu radiowego

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na nagranie i emisję spotu radiowego na potrzeby organizacji konkursu Innowator Śląska 2024 w ramach projektu „Enterprise Europe Network” współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii ze środków państwa.


Projekt Enterprise Europe Network – South Poland (EEN-SP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052736) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do poniższego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Zał.1 Formularz ofertowy