logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERGINGOWĄ NA REGIONALNĄ KONFERENCJĘ

pobierz pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERGINGOWĄ
NA REGIONALNĄ KONFERENCJĘ
PGI00129 COMPETE IN – Competitive territories through internationalisation:
SMEs competitiveness in globalised regions

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu PGI00129 COMPETE IN – Competitive territories through internationalisation: SMEs competitiveness in globalised regions na konferencję w dniu 21.03.2019.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Europe.

Zapytanie ofertowe
Formularz nr 1