logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu PGI00129 COMPETE IN – Competitive territories through internationalisation: SMEs competitiveness in globalised regions na spotkanie w dniu 16.12.2019 w Katowicach.

 

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Europe.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy