logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową na spotkanie lokalnej grupy interesariuszy (LSG)

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu PGI00129 COMPETE IN – competitive territories through internationalisation: SMEs competitveness in globalised regions na spotkanie w dniu 23.01.2019.
Zamówienie zrealizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu Interreg Europe.

 

Zaproszenie do skladania ofert
Formularz ofertowy