logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową na spotkanie lokalnej grupy interesariuszy (LSG) w dniu 16.01.2019

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu PGI00129 COMPETE IN – Competitive territories through interationalisation: SMEs competitiveness in globalised regions w dniu 16.01.2019.
Zamówienie zrealizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Europe.

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy