logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową podczas spotkania Komitetu Sterującego (27.02.20) Gliwice

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE960 TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRANS TRITIA – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową podczas spotkania Komitetu Sterującego, w Gliwicach, w dniu 27.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1