logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową podczas warsztatów (08.07.2019)

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory w dniu 08.07.2019.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1