logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania raportu podsumowującego regionalny ekosystem w obszarze Key-enabling Technology (KET) w Województwie Śląskim w ramach projektu CE 1188 KETGATE

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania raportu podsumowującego regionalny ekosystem w obszarze Key-enabling Technology (KET) w Województwie Śląskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania (w języku polskim i angielskim).

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego