logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia prezentacji podczas spotkania typu living labs inżynieria biomedyczna i normalizacja

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia prezentacji podczas spotkania typu living labs inżynieria biomedyczna
i normalizacja
, który realizowany jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie typu living lab jest dedykowane przedstawicielom przedsiębiorstw z województwa śląskiego – zaplanowano udział około 25 osób.
Tematyka spotkania living labs: Zarządzanie ryzykiem wyrobu medycznego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 
Zapraszamy do składania ofert.