logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na usługę: wykonanie i dostarczenie roll-upa oraz plakatów do projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health”

pobierz pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR-ProVaHealth/91/ 18/ W

Zamawiający informuje o oczywistym błędzie, który pojawił się w zapytaniu ofertowym w zakresie dotyczącym specyfikacji rollupa i przekazuje nowy formularz ofertowy.

Zmiana obejmuje wykreślenie ze specyfikacji rollupa następującego sformułowania: „możliwością regulacji pion – poziom”.

Formularz ofetowy- poprawiony 

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wykonania i dostarczenia rollup’a oraz plakatów na potrzeby działań promocyjnych projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health współfinansowanego ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health współfinansowanego ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: bkrawczyk@gapr.pl

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy