logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego poniższych materiałów promocyjnych. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe materiały promocyjne

Zał. 1 – Formularz ofertowy