logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe – Tablica informacyjna

Formularz ofertowy