logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci PENDRIVE do projektu CE 960 TRANS TRITIA

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania pendrivów dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy