logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej

pobierz pdf

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice w Gliwicach. Przegląd obejmuje 3 budynki, tj. budynek: nr 1, nr 2 oraz nr 4.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy