logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn. „Lotnisko w Gliwicach – Modernizacja kanalizacji deszczowej odwadniającej południową część lotniska w Gliwicach”.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

  1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja (wersja elektroniczna): plan poglądowy zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej

UWAGA! Inspekcje TV dostępne do pobrania na stronach:

https://we.tl/t-jnAKTrvMZz

https://we.tl/t-vCbKLXZzcR

Lub na płycie CD w siedzibie Zamawiającego.

  1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór),
  2. Załącznik nr 3 – Wykaz robót (wzór),
  3. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (wzór),
  4. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór),
  5. Załącznik nr 6 – Umowa o wykonanie robót budowlanych (wzór).
  6. Załącznik nr 3 do Umowy – Karta gwarancyjna (wzór)