logo unii

pl / en

BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH ORAZ UBEZPIECZENIA

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja  Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracowników i interesariuszy projektu „SMART_watch”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 ZAPYTANIE OFERTOWE bilety

Załącznik nr 2 formularz oferty