logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracowników i interesariuszy projektu S3MartMed

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu S3martMed – Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowanego ze środków Programu COSME Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracowników i interesariuszy projektu S3Martmed.

Uwaga oferty należy przesyłać na adres: aszczerbak@gapr.pl

Zapytanie ofertowe,
Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór oferty

Zapraszamy do składania ofert.