logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia – Stuttgart

pobierz pdf

 


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu S3martMed Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracowników i interesariuszy projektu.

W zakresie realizacji  w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143).

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: S3martMed Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje.

Miejsce realizacji zamówienia:

Zagranica, Niemcy, Stuttgart

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy