logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na zakup biletu lotniczego zgodnie z poniższą specyfikacją:

pobierz pdf

W związku z udziałem w polskiej misji telemedycznej przedstawiciela Klastra MedSilesia Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (koordynator klastra MedSilesia) zaprasza do składania ofert na zakup biletu lotniczego zgodnie ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1